FeedIndexAdfærdsdesigner er den titel, jeg plejer at sætte på mig selv. Jeg bruger min designfaglighed til at udvikle løsninger, der tager højde for særlige behov i specifikke situationer.

Min tilgang er antropologisk. Jeg observerer og interviewer for at finde ind til kernen af problemet. Dette giver i mine øjne de bedste løsninger.

Med en kandidat i Interaktions Design og en bachelor i Industriel Design har jeg en bred vifte af redskaber indenfor både visuel kommunikation og til at udvikle fysiske produkter. Redskaberne bruger jeg til at formidle mine ideer til både kollegaer og kunder.

Skulle du være interesseret i et samarbejde eller mangler du svar på et spørgsmål, så kontakt mig endelig.

Mail: signemaarbjerg@gmail.com
Tlf: +45 6131 9111


Venlig hilsen Signe

/ (1 of 1)


FORSKNING, 2013
Projekt igangsat af Sygehus Lillebælt og Designskolen Kolding
Samarbejde med Eva Knutz


Hvordan gør vi den svære samtale lidt lettere og mere forståelig, så patienten - uanset social baggrund - rent faktisk selv er med til at tage stilling til, hvilken behandling der er bedst?

Dette spørgsmål undersøgte jeg i samarbejde med adjunkt Eva Knutz gennem interviews, observation og konceptudvikling.I løbet af projektet deltog vi i en række konsultationer om kræft-diagnosticering og så på, hvordan det man kalder fælles beslutningstagning praktiseres på hospitalerne.Via en serie af designeksperimenter undersøgte vi de magtstrukturer, som gør sig gældende under konsultationerne. Målet var at stille spørgsmål ved hospitalernes egen opfattelse af demokrati og anvende design-aktivisme til at genforhandle roller og rettigheder for patienter og dermed udforske forskellige virkeligheder, hvor patienten bliver en borger med demokratiske rettigheder.

Forskningsartikel; http://www.drs2014.org/media/654522/0378-file1.pdf

Omtale; http://ugeskriftet.dk/nyhed/patienter-skal-vaere-med-til-vaelge-behandling
MØBELDESIGN OG STORYTELLING, 2014
Projekt til udstillingen "The Tube"
Faciliteret af Designskolen Kolding
Udstillet i Milano, Århus, Kolding og på Bornholm
Samarbejde med Egetæpper


Mit værk i The Tube fortæller historien og Eges produktion, da denne historie er unik for en dansk virksomhed og kendetegnende for Eges tilgang til deres fag.Egetæpper er en af verdens største tæppefabrikanter. Danske virksomheder i denne størrelse får typisk produceret deres varer i udlandet, men Egetæpper har formået at innovere deres produktion og derved beholde den i Danmark.Det grafiske udtryk tager udgangspunkt i et billede fra Eges produktionshal. Billedet er spejlet som symbol på masseproduktionen.Bænken i midten tydeliggør at tæppe er et fleksibelt materiale, selvom det ofte ligger fladt på gulvet. Det er desuden stærkt, hvilket de mange tusinde mennesker, der har besøgt udstillingen og leget på bænken har været med til at bevise.

Video; https://dl.dropboxusercontent.com/u/8082991/MVI_0601.MOV


PROJEKTLEDELSE, 2011-2015
Stiftelse af designforeningen Rundkant
Samarbejde med Christina Hansen og Maria Lyhne Grønaa

Udstillinger og performances:
2015 I takt til nye toner - Trapholt
2014 Feminin Flat Furniture - Byens Hegn
2014 Ikke tale, bare snakke - Rundetaarn
2014 Ikke tale, bare snakke - Formland
2014 Der er noget om snakken - Lunchmoney Gallery
2014 Kvinde, Kend din Kropsholder - Formland
2013 Kvinde, Kend din Kropsholder - Trapholt
2012 Kvinde Kend din Kropsholder - Carlsberghallerne


I efteråret 2011 var vi tre kvindelige industriel designere, der mærkede en tendens til konservatisme indenfor tilgangen til især møbeldesign. Den tendens ønskede vi at bryde og vi stiftede derfor foreningen Rundkant, der i dag er en forening bestående af kvindelige designere fra hele Skandinavien.Foreningen skal betragtes som et feminint designlaboratorium, hvor der eksperimenteres med materialer og form, og hvor der stilles spørgsmålstegn ved normerne.Rundkant ønsker at favne en bred vifte af designfagligheder for derved at åbne op for nye og alternative tilgange til møbeldesign.Resultatet er en årlig udstilling af møbeltyper med særlig kunstnerisk og ikke-kommerciel karakter under skiftende temaer.Innovation og nytænkning er i vores optik ikke ensbetydende med, at produkterne skal være minimalistiske og strømlinede. Opfordringen til Rundkants medlemmer er derfor at flytte grænser, skeje ud og fortolke frit.

Projektet har givet mig et dybdegående kendskab til projektledelse og fondsansøgning.


Omtale: http://www.information.dk/302190
Mere info: www.rundkant.dk
RESEARCH OG ADFÆRDSDESIGN, 2014
Opgave for Lolland Kommune.
Samarbejde med byplanlægger Thomas Røddik Konradsen.


Lolland Kommune ønsker at udvikle et program for den del af søbredden i Maribo, der ligger i umiddelbar forlængelse af byens centrum. I projektet er der et klart fokus på at understøtte og udvikle deltagelse i, og ejerskab til byens offentlige rum, samt at generere mere byliv.

For at give kommunen en detaljeret forståelse af områdets funktioner, interviewede vi en bred gruppe interessenter og brugere af stedet. Vi supplerede med observationer og visualiseringer af bevægelsesmønstre på området. Dette gav alle parter i projektet en forståelse af, hvilke potentialer, kontraster og problematikker stedet rummer.

/ (1 of 1)